Xspray Pharma har genomfört en riktad emission som beräknas tillföra bolaget cirka 92 MSEK före transaktionskostnader

Ytterligare ett produktpatent i USA för HyNap-Dasa

Beslut om incitamentsprogram vid extra bolagsstämma i Xspray Pharma den 28 november 2018