Förändrat antal aktier i Xspray Pharma AB (publ)

Beslut vid årsstämma i Xspray Pharma den 14 maj 2018

Xspray Pharma publicerar delårsrapport för Q1, januari-mars 2018